Alle categorieŽn


Paginas

AWBZ Eigen bijdrage verlagen

Wijziging in  bepaling eigen bijdrage AWBZ

Wanneer iemand opgenomen wordt in een verpleeghuis, verzorgingshuis of hospitium wordt dit door de overheid vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarnaast is de verzorgde een eigen bijdrage verschuldigd. Tot 1 januari 2013 werd de hoogte van deze eigen bijdrage vastgesteld aan de hand van het inkomen (AOW en pensioen) . Vanaf 1 januari 2013 telt ook het vermogen van de verzorgde mee ter bepaling van de hoogte van het inkomen. Van het totale vermogen in BOX 3 (sparen en beleggen) wordt 8% bij het inkomen opgeteld. Dit wordt ook wel de inkomensvermogensbijtelling genoemd. 

Maximum eigen bijdrage

De eigen bijdrage is maximaal € 2248 per maand. Dus wanneer iemand een behoorlijk vermogen heeft en een niet al te hoog pensioen is de kans groot dat al het spaargeld bij de overheid ingeleverd moet worden. Daarnaast is de verwachting dat gelet op de tekorten van de overheid en de vergrijzing deze eigen bijdrage in de toekomst enorm zal stijgen.

Kom nu in actie

Bij de bepaling van de hoogte van het vermogen gaat de overheid twee jaar terug. Dus voor de bepaling van het vermogen in 2014 wordt het vermogen conform de belastingaangifte in 2012 genomen. Dit betekent dat het dus belangrijk is om tijdig maatregelen te treffen, voordat het te laat is. 

Wat kan ik doen om de eigen bijdrage te verlagen?

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn: schenkingen aan kinderen, vermogen in BOX3 storten in een BV, in groenfondsen beleggen, hypotheek aflossen, beleggen in Groenfondsen. Kortom er zijn mogelijkheden genoeg om ervoor te zorgen dat het vermogen in BOX3 kan worden verlaagd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website www.awbzeigenbijdrageverlagen.nl treft u meer informatie en tips aan. Indien gewenst kunt u een afspraak maken zodat u geholpen wordt bij het bedenken van de juiste strategie om het vermogen in BOX 3 te verlagen.

TAG: Zorgverzekering berekenen
Over de auteur

A van Eeden

Door de enorme vergrijzing wordt de zorg steeds duurder. De overheid weet dat de ouderen op dit moment het meeste vermogen hebben.  Dit betekent dat de ouderen zelf steeds meer zullen moeten meebetalen aan hun verzorging. Dit is zuur als je nog wat aan je kinderen wilt nalaten en dan ineens alles kunt inleveren bij de overheid. Met de website www.awbzeigenbijdrageverlagen.nl wil ik zowel de ouders als kinderen helpen om het vermogen zo veel mogelijk in stand houden. 


Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMeest bekeken - Alle categorieŽn